Czy znak towarowy może być chroniony jako znak przemysłowy?

Prawo do ochrony patentowej przyznawane jest nie tylko na wynalazki, ale też m.in. na znaki towarowe – czyli oznaczenia, dzięki którym można odróżnić towary jednego przedsiębiorcy od towarów innej firmy. Znaki te przybierają różne formy – słowne, graficzne, dźwiękowe, zapachowe etc. Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy właściciel znaku towarowego decyduje się na objęcie go ochroną jako znak przemysłowy.

Znak towarowy a przemysłowy – jakie są różnice?

Podstawową różnicą pomiędzy znakiem towarowym a przemysłowym jest zakres przyznawanej na nie ochrony. W przypadku znaku towarowego odnosi się on do marki, a więc np. do logo czy nazwy. Jeśli natomiast chodzi o znak przemysłowy, chodzi tutaj o ochronę wyglądu danego przedmiotu, który ma niezwykle ważny wpływ na jego atrakcyjność – a ca za tym idzie, na zainteresowanie ze strony klientów. Druga kluczowa różnica pomiędzy omawianymi znakami ma związek z procedurami rejestracyjnymi. W obu przypadkach niezbędne jest złożenie stosownego wniosku do Urzędu Patentowego RP, niemniej rejestracja wzoru przemysłowego jest łatwiejsza, niż znaku towarowego.

Znak towarowy jako znak przemysłowy – na co trzeba uważać?

Przymierzając się do zarejestrowania znaku towarowego jako znaku przemysłowego, należy mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, prawo do ochrony znaku przemysłowego jest nieco inne aniżeli prawo do ochrony znaku towarowego. O przyznaniu ochrony decydują także odmienne przesłanki. Względem wzoru przemysłowego stawiany jest wymóg nowości. W praktyce oznacza to dokładnie tyle, że znak towarowy, który miałby podlegać ochronie jako znak przemysłowy, nie powinien zostać publicznie ujawniony przed dniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Co prawda instytucja ta sama z siebie nie dokonuje weryfikacji nowości znaku, ale może to uczynić wskutek zgłoszenia przez osoby trzecie niespełniania wymogów rejestracyjnych przez znak. Ponadto należy liczyć się z tym, że znak przemysłowy może być chroniony maksymalnie przez 25 lat. Z kolei znak towarowy da się chronić praktycznie w nieskończoność.

Czy znak towarowy może być chroniony jako znak przemysłowy?

Znak towarowy jako znak przemysłowy – dlaczego warto?

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których opłaca się chronić znak towarowy jako znak przemysłowy. Po pierwsze: czas rejestracji jest znacznie krótszy. Procedura rejestrowania znaku towaru może trwać nawet pół roku, natomiast zarejestrowanie znaku przemysłowego trwa zdecydowanie krócej – w praktyce do dwóch czy trzech tygodni. Po drugie: objęcie ochrona znaku przemysłowego może być opłacalne z finansowego punktu widzenia – zwłaszcza wtedy kiedy wzór znajduje szerokie zastosowanie względem różnych klas usług lub towarów. Kwestia opłat za zarejestrowanie znaku towarowego jest bardziej złożona, ponieważ ilość klas towarów i usług ujętych we wniosku przekłada się na wysokość opłat. Po trzecie: przy rejestrowaniu znaku towarowy jako znaku przemysłowego nie ma obowiązku określania zakresu towarów i usług.

Artykuł powstał we współpracy z: kancelaria patentowa Kraków.