Kilka sposobów na optymalizację procesu logistycznego

Globalny proces logistyczny jest złożoną siecią dostawców, magazynów, centrów dystrybucyjnych, operacji serwisowych, tras transportu i węzłów komunikacyjnych. Dlatego mogą wystąpić spore problemy z oddzieleniem i zrozumieniem poszczególnych kosztów. Wydatki logistyczne stanowią zwykle 4-5% całkowitych kosztów dla firmy produkcyjnej. Rosnąca złożoność globalnego łańcucha dostaw powoduje wzrost presji na marże. 

Odpowiednia strategia

Większość firm próbuje oswoić złożone łańcuchy dostaw, wdrażając drogie narzędzia technologiczne, zatrudniając konsultantów do przeprojektowania procesów biznesowych. Niektóre wdrażają nietypowe rozwiązania analityczne. Jednak profesjonalne doradztwo logistyczne zwraca uwagę na to, że żadne z tych rozwiązań samodzielnie nie przyniesie spodziewanych efektów.

Gospodarka staje się coraz bardziej złożona i konkurencyjna. Dlatego warto wybrać strategię, która łączy procesy, analizy i technologię. Wtedy uprości sieci logistyczne. Ograniczy ryzyko i optymalizuje koszty. To trójstronne podejście zapewnia doskonałe rezultaty.

Kilka sposobów na optymalizację procesu logistycznego

Projektowanie i rozwój

Inteligentne procesy są kluczem do bardziej opłacalnych operacji. Jeśli poważnie podchodzisz do tworzenia sprawnych i skutecznych sieci, musisz szczegółowo zbadać działania przed wdrożeniem konkretnych rozwiązań logistycznych. Obejmuje to dogłębną analizę. W ten sposób możesz sprawdzić, jakie czynniki decydują o wyjątkowej wydajności.

Opracuj szczegółowy obraz działań procesowych. Zidentyfikuj przewoźnika. Przeanalizuj wydatki logistyczne. Zdefiniuj kluczowe wskaźniki wydajności. Chodzi tutaj m.in. o wykorzystanie zasobów i średni czas realizacji zamówienia. Następnie połącz je z wynikami biznesowymi i kosztami.

Oszacuj wpływ planowanych działań na koszty. Ważną rolę odgrywa też benchmark w stosunku do standardów branżowych. Weź pod uwagę sposoby zarządzania kosztami. Postaraj się zmniejszyć wydatki i jednocześnie utrzymać wysoką wydajność.

Kilka sposobów na optymalizację procesu logistycznego

Audyt logistyczny

Audyt logistyczny może skoncentrować się na wydajności kosztowej. Otrzymane wyniki możesz wykorzystać do obniżenia kosztów. Specjaliści przeanalizują projekt sieci, wybór trasy/ trybu, wydatki logistyczne.

Aby poprawić efektywność, wykorzystują różne narzędzia. Mogą wymyślać różne scenariusze dla różnych parametrów, takich jak pasy ruchu, trasy, ograniczenia infrastruktury. Pod uwagę wezmą też zasady odprawy celnej, warianty logistyczne i wykorzystanie zasobów. 

Wybór narzędzi powinien opierać się na:

  • ich zdolności do szybkiego badania różnych scenariuszy „co jeśli”,
  • ich zdolności do identyfikowania ryzyka i oceny jego wpływu na koszty logistyczne.

Technologia wspomagająca

Wybór technologii musi wynikać z potencjału narzędzia do:

  • uproszczenia procesu (większa automatyzacja etapów),
  • przyspieszenia obsługi klientów,
  • zmniejszenia złożoności systemów/aplikacji (standardowy interfejs, mniej aplikacji zaliczanych do oprogramowania pośredniego, lepsze przepływy pracy).

Dopiero łącząc wszystkie wspomniane wyżej elementy, osiągniesz sukces. Obniżysz koszty logistyczne. Jednocześnie zapewnisz szybszą realizację zamówień. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skorzystaj z pomocy specjalisty.