Rebranding, lifting i redesign marki, czyli różne sposoby na odświeżenie wizerunku

W życiu większości istniejących od dłuższego czasu firm przychodzi pora, kiedy poważnie rozważają możliwość odświeżenia wizualnego ich działalności. Odświeżenie wizerunku marki może zostać dokonane za pomocą trzech narzędzi – rebrandingu, liftingu i redesignu. Na czym polega każde z tych działań i jakie korzyści oferują dla firm?

Lifting marki, czyli odświeżenie wybranych elementów identyfikacji wizualnej

Pod pojęciem liftingu marki nie kryją się zbyt drastyczne i rewolucyjne zmiany związane z jej wizualnymi elementami. Lifting najczęściej przeprowadzany jest w sytuacji, kiedy dotychczasowy design marki jest oceniany jako nieco przestarzały, przez co nie pasuje do współczesnych realiów oraz trendów panujących w konkretnej branży. Liftingowi najczęściej poddawane są takie elementy, jak logo, ulotki, opakowania produktów oraz materiały firmowe.

Dzięki liftingowi, a więc delikatnej zmianie elementów wizualnych marki, możliwe jest dostosowanie jej designu do nowych trendów oraz zyskanie większego zainteresowania odbiorców. Lifting nie wpływa na grupę docelową ani sposób komunikacji marki z jej odbiorcami, a jedynie delikatnie odświeża jej wizerunek czyniąc go bardziej atrakcyjnym i nowoczesnym z punktu widzenia klientów.

Rebranding, lifting i redesign marki, czyli różne sposoby na odświeżenie wizerunku

Redesign, czyli naprawa elementu identyfikacji wizualnej, który nie działa prawidłowo

Redesign może zostać przeprowadzony zarówno jako samodzielny proces, jak i stanowić jeden z elementów wchodzących w skład rebrandingu lub liftingu. Pod pojęciem redesignu kryje się naprawa konkretnego elementu wizerunku marki, który z różnych powodów nie spełnia już prawidłowo swojej roli. Redesign jest cyklicznym procesem, który ma na celu umożliwienie firmie podążania za duchem czasu oraz dostosowywania elementów jej identyfikacji wizualnej do zmieniających się trendów.

Redesign najczęściej jest przeprowadzany w stosunku do logo firmy, które po wielu latach może okazać się już przestarzałe lub słabo dostosowane do współczesnych realiów. Logo powinno być bowiem zawsze spójne z wizerunkiem marki, łatwe do zapamiętania oraz nowoczesne. Jego uproszczenie lub nadanie mu nowej, atrakcyjniejszej kolorystyki pozwala na zwiększenie rozpoznawalności marki oraz zyskania pozytywnego odzewu ze strony jej odbiorców.

Rebranding, czyli całkowita rewolucja wizerunkowa marki

Rebranding jest bardzo skomplikowanym i wymagającym procesem, który polega na całkowitym przeobrażeniu, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym marki. Jest to docierający bardzo głęboko proces, za którego pośrednictwem wprowadzone zmiany całkowicie zmieniają obraz marki. Rebranding jest więc swoistą rewolucją, którą przeprowadza się tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy mniejsze zmiany nie przyniosłyby pożądanych efektów.

W wyniku rebrandingu zmianie mogą ulec takie elementy, jak nazwa firmy, jej logo, strategia komunikacji z klientem, grupa docelowa oraz cała identyfikacja wizualna. Prawidłowo przeprowadzony rebranding pozwala firmom na rozpoczęcie swojej działalności od początku oraz zaistnienie od nowa w znacznie lepszej formie w świadomości odbiorców. Jest to skompilowany i wieloetapowy proces, który wymaga współpracy specjalistów doświadczonych w przeprowadzaniu rebrandingu.