Szkolenia - inwestowanie w rozwój

Gwarancją osiągnięcia i utrzymania sukcesu w firmie jest rozwój. Niezależnie od tego, czy jest to niewielka działalność, czy duża korporacja, niezbędne jest ciągłe doskonalenie się o dostosowanie do zmieniających warunków. Dlatego inwestowanie w pracowników i szkolenia jest tak samo istotne, jak inwestowanie w narzędzia czy środki trwałe. 

Z jednej strony, można proponować pracownikom uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych. To między innymi konferencje i wydarzenia dedykowane dla konkretnej grupy specjalistów czy określonego obszaru. Z drugiej strony, ogromne możliwości dają szkolenia organizowane przez zewnętrzne firmy dla konkretnego pracodawcy. Daje to możliwość dostosowania programu do specyficznych potrzeb odbiorcy. Przykładem są tu szkolenia TQMSoft. W ofercie znaleźć można zarówno szkolenia zamknięte, jak i otwarte, w których uczestniczyć mogą osoby z różnych firm. 

Umiejętności osobiste

Pracodawcy często kładą główny nacisk na rozwój merytoryczny swoich pracowników. Jest to oczywiście niezbędne, jednak czasem zapomina się o umiejętnościach interpersonalnych. Jest to duży błąd. Zwłaszcza osoby, które posiadają stanowiska menagerskie, mają pod sobą grupę ludzi, powinny takie kompetencje posiadać.

Istotne jest, aby szkolenie odpowiadało potrzebom konkretnego stanowiska pracy. Szkolenia TQMSoft są zatem przygotowane z myślą o osobach o podobnym zawodowym doświadczeniu. Dzięki takiemu podejściu można osiągnąć maksymalny efekt biznesowy. Pewne stanowiska szczególnie wymagają wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. Dlatego to dla nich są dedykowane szkolenia personalne. To między innymi specjaliści HR i trenerzy wewnętrzni, osoby z działów zakupów i logistyki, kierownicy i pracownicy ze wsparcia produkcji, liderzy, kadra menadżerska oraz dyrektorzy. Dla każdej z tych grup przygotowuje się odpowiednio skonstruowane szkolenie. Dzięki takiemu szkoleniu, uczestnicy mogą później realizować skutecznie nie tylko cele, które stawia przed nimi ich organizacja, ale też cele osobiste.

Szkolenia - inwestowanie w rozwój

Zamknięte szkolenia TQMSoft

Specyficzny charakter organizacji, czy konkretne potrzeby sprawiają, że nierzadko potrzeba szkolenia dopasowanego do konkretnych wymagań pracodawcy. Tutaj najbardziej odpowiednia jest oferta bezpośrednia. Szkolenia TQMSoft są wtedy dostosowane nie tylko do potrzeb merytorycznych, ale i logistycznych. Czas i miejsce takiego wydarzenia jest wtedy indywidualnie ustalany, dzięki czemu można umieścić je w grafiku w jak najbardziej optymalny sposób dla wszystkich pracowników, którzy biorą w nim udział. 

Dzięki temu, że szkolenie takie jest zamknięte, wrażliwe dane nie wydostają się poza organizację. Można również pracować na konkretnych przykładach z życia firmy, co jest szczególnie cenne. Forma warsztatowa często angażuje pracowników do działania i wymusza na nich interakcję i włączenie się do prowadzonych działań. 

Szkolenia TQMSoft są dobrym przykładem na to, że dobrze przygotowana oferta może trafić do zróżnicowanych potrzeb klienta. Z drugiej strony - organizacja może wybrać rozwiązanie, które będzie dla niej najbardziej atrakcyjne. 

Artykuł został opracowany przy współpracy z firmą Tqmsoft, która oferuje profesjonalne Szkolenia TQMSoft.