Strategia marketingowa kluczem do zwiększenia zysków i sprzedaży

Strategia marketingowa ciągle jest mało docenianym elementem marketingu. A szkoda, gdyż niemożliwe jest osiągniecie celów bez ich dokładnego określenia oraz wskazania sposobów ich realizacji. Aby osiągnąć cele nie wystarcza wspaniała marka ani pokaźny budżet. Konieczne jest bowiem dotarcie z ofertą do właściwych klientów oraz posiadanie spójnych, zaplanowanych oraz skutecznych działań marketingowych.

Strategia marketingowa nie tylko dla największych!

Małe oraz średnie firmy są przekonane, że opracowanie skutecznej strategii marketingowej wiąże się z poświęceniem sporej ilości czasu i jest bardzo trudnym zadaniem. Jest w tym wiele prawdy, lecz trudności nie powinny nas zatrzymywać. W rozwoju firmy nie ma bowiem miejsca na przypadkowe działania i poruszanie się „po omacku”. Wszystkie kroki powinny być starannie zaplanowane, gdyż zwiększa to szanse na osiągnięcie tego, co zaplanowaliśmy.

Strategia marketingowa kluczem do zwiększenia zysków i sprzedaży

Jeśli firma sama nie zadba o plan swojego działania z pewnością zostanie w tyle za konkurencją, która korzysta już ze sprawdzonych narzędzi planowania swojego rozwoju. Dzięki temu to ona, a nie my, będzie wiedziała, dokąd zmierza i z jakich środków musi skorzystać, aby zrealizować swoje plany.

Czym są strategia marketingowa i plan marketingowy?

Strategia marketingowa to dokument, w którym znajdują się informacje na temat mocnych i słabych stron firmy, jej dążeń oraz sposobów komunikacji i pozyskiwania klientów. Jej zadaniem jest wskazywanie kierunku działań marketingowych, które mają największe szanse na sukces. Strategia marketingowa to więc swoisty przewodnik, który kieruje firmę ku większej sprzedaży oraz rozpoznawalności.

Istotnym elementem każdej strategii marketingowej jest plan marketingowy. Określa on kiedy oraz za pomocą jakich narzędzi zrealizowane zostaną założenia wskazane w strategii. Plan marketingowy można przygotować na pół roku, rok lub nawet kilka lat oraz uwzględnić w nim budżet przeznaczony na realizację celów. Aby je osiągnąć konieczne jest bowiem systematyczne realizowanie planu.

Plan oraz strategia marketingowa powinny być na bieżąco aktualizowane oraz modyfikowane w oparciu o nowe trendy, zmiany potrzeb klientów oraz pojawienie się nowych sposobów efektywnej komunikacji z odbiorcami.

Podstawowe elementy planu marketingowego:

1. Określenie grupy docelowej

Znajomość grupy docelowej pozwala na obranie odpowiedniego sposobu komunikacji z klientami oraz dopasowanie narzędzi marketingowych. Dzięki temu możemy lepiej poznać odbiorców naszych produktów i usług oraz dostosować ofertę do ich potrzeb. Analiza grupy docelowej pozwala także na poznanie wymagań i potrzeb klientów oraz ich oczekiwań względem firmy.

2. Analiza sytuacji rynkowej

Analiza powinna dotyczyć zarówno samej firmy, jak i jej konkurencji. Jako że rynek nieustannie ulega zmianom konieczna jest znajomość działań konkurencyjnych podmiotów. Określenie mocnych i słabych stron konkurencji pozwala firmie na stworzenie lepszej oferty oraz wyróżnienie się na tle innych przedsiębiorstw.

3. Wyznaczenie celów marketingowych

Cele marketingowe to nic innego, jak konkretne dążenia firmy. Każda aktywność marketingowa musi posiadać bowiem cel, jaki chcemy za jej pomocą osiągnąć. Jego określenie pozwala na przeanalizowanie efektywności realizowanych dotychczas działań marketingowych oraz wyeliminowanie spośród nich tych, które nie przyniosły pożądanych rezultatów.

4. Dobór właściwych narzędzi marketingowych

W planie marketingowym konieczne jest wskazanie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych narzędzi marketingowych oraz ich dostosowanie do wymagań konkretnej grupy docelowej.

5. Określenie budżetu na działania marketingowe

Ustalenie określonych kwot, które możemy przeznaczyć na prowadzenie działań marketingowych pozwala na uniknięcie niekontrolowanego wydawania pieniędzy oraz pomaga w inwestowaniu tylko w najlepsze narzędzia marketingowe.

Strategia marketingowa – najważniejsze korzyści dla firmy

Skuteczna strategia marketingowa jest kluczem do zwiększenia sprzedaży. Pozwala skupić się na możliwościach, które mogą zostać wykorzystane do realizowania firmowych celów oraz w porę zauważyć zagrożenia, które mogą je hamować. Pokazuje także przewagę własnych produktów nad ofertą konkurencyjnych podmiotów oraz pomaga w efektywnej komunikacji pomiędzy firmą a odbiorcami jej usług. Dzięki strategii marketingowej możliwe jest także zaoszczędzenie pieniędzy poprzez wybór najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych metod promocji.