Co z podwyżkami płac w 2020 roku?

Firma audytorsko-doradcza Grant Thornton dokonała analizy, która określiła, że zaledwie 1/5 badanych przedsiębiorstw planuje w 2020 roku podwyżki wynagrodzeń dla swoich pracowników.

Raport Grant Thornton

Zgodnie z przeprowadzonym raportem zaledwie 20% firm zamierza wraz z nowym rokiem zwiększyć pracownikom wynagrodzenia zasadnicze. Jest to większa ilość, niż ta opracowana na podstawie inflacji. Tak niski odsetek miał miejsce 5 lat temu. W zeszłym roku wzrost ten objął 36% firm, a dwa lata temu 31%. Badanie przeprowadzone przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton zostało stworzone na podstawie metody CAPI, która wykorzystała losową grupę osób w liczbie 10 tysięcy, którzy są przedstawicielami zarządów większych i średnich przedsiębiorstw z 32 krajów z całego świata, z czego 200 z nich to firmy, które prowadzą swoją działalność w Polsce.

Co z podwyżkami płac w 2020 roku?

Wzrost zatrudnienia w Polsce

Analizatorzy raportu podkreślili, że dotychczas wskaźnik skłonności przedsiębiorstw do zwiększania wynagrodzeń był właściwie skorelowany z danymi faktycznymi na temat płac podatników. Ich zdaniem utrzymanie takiej korelacji przyniósł by z nowym rokiem zmniejszenie dynamiki wynagrodzeń w Polsce z dzisiejszych 7% do około 4%. W 2020 roku polscy przedsiębiorcy planują znacznie zwiększyć zatrudnienie. Zgodnie z danymi pochodzącymi z badania 24% firm (średnich i większych) zamierza utworzyć nowe miejsca pracy w 2020 roku. To podobny wynik do wcześniejszego roku i najwyższy podczas tworzonych do tej pory badań. Raporty tego rodzaju wykonywane są już od 10 lat.

Wynagrodzenie zasadnicze

W 2020 roku najmniejsza pensja będzie wynosić 2600 złotych. W ubiegłym roku wynosiła ona 2550 zł. Zmiany tegoroczne spowodowały wzrost najniższej krajowej płacy o 350 złotych brutto. Przeliczając najniższe wynagrodzenie brutto w wysokości 2600 zł brutto da na rękę około 1 900 złotych na miesiąc. Płaca ta stanowi niemalże połowę, bo aż 49,7% przewidywanego na nowy rok średniego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, która wynosi 5 227 zł.