Czym jest angielski biznesowy i dlaczego warto go znać?

Angielski biznesowy to bardzo popularna i ceniona specjalizacja w znajomości języka angielskiego. Przydaje się zwłaszcza w działalności biznesowej dla firm, które mają kontakty z zagranicznymi kontrahentami, współpracownikami oraz przedsiębiorstwami. Angielski biznesowy umożliwia profesjonalną komunikację z osobami z zagranicy oraz podnosi prestiż firmy. Czym odmiana biznesowa języka angielskiego różni się od „zwykłego” angielskiego i dlaczego warto się jej uczyć?

Czym jest business English, czyli angielski biznesowy?

Angielski biznesowy to umiejętność wykorzystania języka angielskiego jako narzędzia komunikacji w międzynarodowym świecie biznesu. Angielski jest obecnie językiem znanym oraz najczęściej wykorzystywanym w celach komunikacyjnych na całym świecie. Jego znajomość na komunikatywnym poziomie zwykle jest wystarczająca do porozumiewania się z ludźmi z całego świata, bez względu na to, jaki jest ich język rodzimy.

Angielskim w dzisiejszych czasach posługują się także specjaliści na całym świecie. Biznesowa odmiana tego języka pozwala więc na profesjonalne porozumiewanie się z osobami różnych nacji oraz zrozumienie się na płaszczyźnie biznesowej, gdzie znajomość codziennego języka angielskiego często okazuje niewystarczająca. Znajomość angielskiego biznesowego szczególnie przydaje się w takich branżach, jak finanse i bankowość, księgowość, usługi turystyczne, nowe technologie i wiele innych. W branżach tych funkcjonuje bowiem wiele specyficznych pojęć, których brak znajomości znacznie utrudnia sprawne porozumienie się w sferze kontaktów profesjonalnych.

Angielski biznesowy obejmuje zarówno specjalistyczne słownictwo i nazewnictwo określonych narzędzi, procesów oraz przedmiotów, jak i zestaw praktycznych umiejętności, które polegają na przygotowywaniu oraz odczytywaniu dokumentacji branżowej, prowadzenie korespondencji biznesowej oraz branie aktywnego udziału w międzynarodowych spotkaniach, meetingach oraz konferencjach.  

Czym jest angielski biznesowy i dlaczego warto go znać?

Dlaczego warto uczyć się angielskiego biznesowego? Korzyści dla firmy i jej pracowników

Dobra znajomość biznesowej odmiany języka angielskiego jest ogromnym atutem na dzisiejszym rynku pracy. Wiele firm opiera bowiem swoją działalność na kontaktach międzynarodowych, posiada swoje placówki w innych krajach oraz zajmuje się sprzedażą produktów oraz usług dla zagranicznej klienteli. Możliwość wpisania znajomości English business w CV znacznie podnosi więc szanse na znalezienie dobrej posady, zwiększa możliwości uzyskania awansu oraz sprawia, że pracownik może liczyć na wyższe wynagrodzenie adekwatne do jego kwalifikacji.

Dla firm pracownicy, którzy mogą poszczycić się znajomością angielskiego biznesowego to z kolei większe szanse na rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne, możliwość zawierania intratnych kontraktów handlowych oraz zaprezentowania się w profesjonalny sposób przedstawicielom z branży międzynarodowej. Dla firm angielski biznesowy pozwala także podnieść efektywność pracowników oraz docenić ich wkład w rozwój przedsiębiorstwa. Dodatkowe kursy podnoszące umiejętności oraz kwalifikacje pracowników są bowiem doskonałym sposobem na ich nagrodzenie.