„Tarcza 5.0” - wsparcie dla turystyki i kultury

Wprowadzenie żółtej i czerwonej strefy na terenie całego kraju i rygorystyczne obostrzenia wywołają lawinę niekorzystnych czynników dla polskich przedsiębiorstw. Mogą ucierpieć wszystkie firmy, niezależnie od jej wielkości. Najbardziej zagrożone są przedsiębiorstwa z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej, których pandemia COVID-19 nie oszczędza od samego początku. To właśnie dla tych branż rząd przygotował pomoc w postaci programu “Tarcza 5.0”, a może z niej skorzystać aż około 105 tys. firm.

Wymogi Tarczy

Od 15 października do końca listopada przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS-u o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Aby jednak otrzymać takie wsparcie, trzeba spełnić kilka warunków: płatnik musiał zacząć prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. w sektorze turystycznym, hotelarskim, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Musi także wykazać 75-procentowy spadek przychodów w porównaniu z miesiącami z 2019 r.

„Tarcza 5.0” - wsparcie dla turystyki i kultury

Świadczenia postojowe

W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą również wnioskować o świadczenia postojowe. Tutaj warunki jego otrzymania są ściśle określone i zróżnicowane ze względu na wykonywany zawód. Agenci turystyczni, aby otrzymać środki w wysokości 2080 zł, muszą wykazać: prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r., przestój w prowadzeniu biznesu spowodowany pojawieniem się wirusa COVID-19, nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, z wyjątkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasady dla przewodników turystycznych są nieco odmienne. Biorąc pod uwagę ich charakter pracy, prowadzona działalność powinna być sezonowa, a w 2019 r. być prowadzona przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy i zawieszona po 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe świadczenia postojowe

„Tarcza 5.0” umożliwia ubieganie się o dodatkowe świadczenia postojowe, czyli dla tych, którzy już wcześniej z takowego wsparcia skorzystali. Zasady przyznawania dodatkowego świadczenia postojowego odbywają się na tych samych warunkach co w przypadku wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS - te same sektory gospodarki i wykazanie niższego przychodu o co najmniej 75 procent w porównaniu z miesiącami w poprzednim roku.