Od czego zależy atrakcyjność danej branży?

Wiele osób, które mają zamiar otworzyć swoją własna działalność gospodarczą zastanawia się nad atrakcyjnością wybranej branży. Czy istnieje, zatem skuteczny sposób, aby określić poziom atrakcyjności danego sektora? Aby ocenić siłę konkurentów w danej branży i tym samym oszacować rentowność sektora można skorzystać z tak zwanej metody Pięciu Sił Portera. Zgodnie z tą metodą wyróżnia się 5 podstawowych czynników, które mają wpływ na potencjał danej branży. Zaliczamy do nich: siłę przebicia nabywców i siłę przebicia dostawców, produkty substytucyjne, rywalizacje pomiędzy konkurentami oraz groźbę pojawienia się nowych uczestników.

Siła przetargowa dostawców i nabywców.

Siła przebicia nabywców, czyli klientów uzależniona jest od wielu czynników. Miedzy innymi od: niepowtarzalności i jakości produktu czy tez możliwości podjęcia przez klienta samodzielnego wytworzenia danego towaru. Warto również zauważyć, że siła nabywców uzależniona jest od ich ilości oraz wielkości. Jeżeli w danej branży będzie mniej klientów, ale będą to wielkie koncerny to ich siła nabycia będzie większa. Siła przebicia dostawców w dużej mierze zależy natomiast od łatwości i kosztu zmiany dostawcy. Im mniej jest dostawców tym większą mają oni siłę oddziaływania na firmę. Należ przy tym podkreślić, że im większa jest siła nabywców i dostawców tym mniejsza staje się atrakcyjność danej branży.

Od czego zależy atrakcyjność danej branży?

Konkurencja, potencjalni wschodzący i produkty substytucyjne.

Im większy stopień natężenia między firmami konkurencyjnymi tym atrakcyjność branży jest mniejsza, ponieważ zaciekła walka pomiędzy firmami może doprowadzić do wojny cenowej i stosowania niskich marż. Negatywnie na atrakcyjność branży wpływają również niskie bariery wejścia, ponieważ wiąże się to z nieustannym ryzykiem pojawiania się nowej konkurencji. Jeżeli zaś chodzi o substytuty, czyli produkty alternatywne do oferowanego przez naszą firmę, to im jest ich więcej tym większa ryzyko, że klienci jednak zdecydują się na ich zakup. Taka sytuacja, zatem wzmacnia siłę przetargową nabywców, ale jednocześnie również zmniejsza siłę przebicia dostawców.